utredningen

sådan är den…kafkavärlden

luskrossningen

bildbakgrund…klicka bild

det krävdes tio år för att marknadsföra budskapet nedan

”Du ska veta att
vi banker äger domstolarna
i det här landet.
Vi ska krossa dig
som en liten lus!”

Idag har dock första meningen i SE-bankens deklaration nått tillräckligt många. Tillräckligt många vet även att en av många Wallenbergsfäriska luskrossningsprocesser har pågått 5.829 dagar.
Och att mot alla odds lusen ifråga lever.
Visserligen medtagen och långt från den kondition som rådde hösten 1995, men vid liv (iaf i skrivande stund..;/
En process i Processen som f.ö. fyller 16 år den 31 augusti 2011.

med andra ord har ngt allvarligt
fallerat i detta Wallenbergföretag.
Mycket allvarligt dessutom.
Eftersom Wallenberg&Co bevisligen
inte lyckats krossa en liten lus…på
SEXTON (16) år!?
Sannolikt världsrekord i sitt slag och
därmed något även för
Guinness World Records…

Att Wallenberg&Co så kapitalt misslyckats…
under Sfärens samlade materiella
och personella resurser

kan bara betecknas som katastrofalt, idag.
Och då bortsett från den rad än mindre
smickrande adjektiv, som står i farstun…idag.

Luskrossarna stod där de stod när musen röt för kompisens räkning den 7 november 2010 (klicka bild). Och står på samma fläck idag, den 14 augusti 2011, trots att Saken borde vara lätt som en plätt.  Ett mysterium i Mysteriet som föranleder följande kortsnabba reflexion:

Jacob Wallenberg
borde av utvecklingen att döma och enligt familjetradition med -devis, vara vid sin läst. Bara vara utan att synas.
Bara ägna sig åt vad Wallenbergssfären med vänner bevisligen kan; ljuga, luras, bluffa och båga på lika många sätt som antal kronor i den samlade familjeförmögenheten. Och för övrigt lämna löftesuppfyllnad avseende luskrossning och liknande, till yrkesmän på området.

Luskrossningsfallissemang a la Wallenberg kan nämligen äventyra familjeförmögenheten i helhet. Den betydande dolda andelen inkluderad. För…vad händer när – som exempel – den kader datatroll som länge berikat sig på det Wallenbergsfäriska klantskalleriet, vädrar bättre luft på annat håll? Vad kostar den kappvändarprocessen? Inte bara mätt i kronor, dollar, euro och yen utan i…för Wallenberg med vänner…omistliga stryrmedel som Åtlydnad, Respekt och Prestige?

En (ödes)fråga är därmed om Wallenberg med vänner har håll&koll på alla troll? Alla indikationer och raden handfasta belägg talar inte åt detta håll, tvärtom. Så vad ska nu Wallenberg med vänner…familjen Bonnier inkluderad… ”taga sig före”?
Det vill säga före det som eljest kommer efter?

Alf Susaeg .

resumerande urler http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/25/domstolsbevisen/ http://dokubank12.wordpress.com/2011/09/30/tva-korslagda/ http://dokubank12.wordpress.com/2011/06/15/den-roda-traden/

Annonser

Written by susaeg

14 augusti, 2011 den 02:27

Publicerat i Uncategorized