utredningen

sådan är den…kafkavärlden

JK-tesen

jktesen350

är i grunden enkel

då svenska rättssäkerhetsproblem ska åtgärdas av Justitiekanslern
(JK) och/eller Justitieombudsmannen (JO).
Men, då JO länge ansetts som ”ett hot mot rättsstaten” och i verkligheten ”tandlös” är JK idag enda rättsinstans med formell makt
att tillrättalägga systematiska fel i den offentliga verksamheten.

här ligger Sveriges
allvarligaste och farligaste
samhällsproblem

eftersom…här är tesen

enda svenska rättsinstans med konstitutionell makt att rätta till systematiska/allvarliga/farliga samhällsproblem

ÄR problemet!

av vilket följer att ingen på allvar kan räkna med att ett
rättssäkerhetsproblem av den kalibern ”löser sig självt”

…eftersom det gäller en hos det svenska rättsväsendet inneboende dårskap och pågående ”crazymaking” som format dagens Sverige. Med åtföljande  automatiskt genererade samhällsproblem; exempelvis

psykiskohälsa309

http://www.konkursverket.se/ja-hur-ofta-sker-det/

JK-tesen ovan är inget nytt

här ett gammalt exempel (fyller tolv år den 30 oktober)
http://dokubank26.wordpress.com/jk20021030/

här ett annat (fyller sex den 3 november)

farligaste440

http://www.ordetkontrasaken.blogspot.se/2008/11/det-farligaste-som-finns.html

fegheten2

större bild…klicka bild

som konkret dagsaktuellt exempel

hade räckt att JK och/eller JO inlett utredning för att
omedelbart avstyra pågående övergreppsprocesser
signerade Österåkers kommun med samverkande.

men…varken JK eller JO har ens försökt
fullgöra sina grundlagsbestämda tillsynsplikter
i det här fallet eftersom de ÄR problemet!

läs mer

systemfelet400

http://dokubank8.wordpress.com/20141001-systemfelet/

Annonser

Written by susaeg

5 oktober, 2014 den 12:23

Publicerat i Uncategorized