utredningen

sådan är den…kafkavärlden

20140123-gps

gps650

större bild (vid behov)…klicka bild

eon20140120-nyckeldok

https://dokubank3.wordpress.com/20140120-eon/

den kryptiska formuleringen ovan förklaras (delvis)
av innehållet i det jämngamla e-brevet nedan

carina20140117-1236

större bild…klicka bild
källa: https://dokubank3.wordpress.com/20140117-facebook/

Annonser

Written by susaeg

23 januari, 2014 den 12:54