utredningen

sådan är den…kafkavärlden

20140609-huvudaktörer

aktorer680x510

UTKAST. UPPBYGGNAD AV SIDAN PÅGÅR

klicka bilder

darfor680x431

bildbakgrund; klicka bild…eller direkt
http://dokubank30.wordpress.com/2013/11/17/darfor/

huvudaktörer 2014

översikt nuläge där medelpunkten fortfarande är
Högsta domstolens mål T4882-95. Omgivet av en
psykogordisk knut som, fortfarande, genom grova
brott och förbrytelser skyddas av huvudaktörerna

 

1. WALLENBERG OCH BONNIER

http://dokubank30.wordpress.com/2013/07/11/resume-20130711/

https://dokubank3.wordpress.com/2013/11/19/mogel/

http://dokubank.wordpress.com/2010/07/19/hogsta-domstolens-mal-t4882-95-mm/

http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg

https://dokubank3.wordpress.com/2013/12/28/riktig-rysare/

http://docubank10.wordpress.com/ingemysteriet/

http://dokubank26.wordpress.com/magi/kap26/

https://dokubank3.wordpress.com/20131210-stalker/

.

2. HÖGSTA DOMSTOLEN

http://dokubank8.wordpress.com/2014/08/21/direkt-fientlighet/

https://dokubank3.files.wordpress.com/2014/08/ts-hd-20010523-fok2.jpg

http://dokubank.wordpress.com/2009/07/17/resningsansokan-mal-t4882-95/

http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/klagan-domvilla-t4882-95/

https://dokubank3.wordpress.com/2014/08/11/ninapripp/

http://dokubank8.wordpress.com/20140814-percy-bratt/

https://dokubank3.wordpress.com/2011/09/25/stulna-bevisen/

http://docubank12.wordpress.com/2010/11/27/fyra-nycklar/

http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-09-11/

http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/

http://dokubank30.files.wordpress.com/2013/11/castle7.gif

.

3. ROSLAGSPOLISEN
TÄBYPOLISEN

http://dokubank26.wordpress.com/magi/kap26/

http://dokubank30.wordpress.com/20131002-tabypolis/

http://dokubank26.wordpress.com/2013/04/03/citerat/

.

4. ÖSTERÅKERS KOMMUN

http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-09-11/

http://dokubank2.wordpress.com/2010/11/27/aklagarmyndigheten-2002-11-19/

https://dokubank3.wordpress.com/2011/09/25/stulna-bevisen/

http://dokubank.files.wordpress.com/2008/10/kf20041007-2.jpg

röstfil2 20140127 position 01:20, 09:17, 14:20, 16:28, 17:00, 19:42,
21:22, 22:22, 23:25, 23:50, 24:02, 24:40, 25:45, 26:39, 27:03, 27:30,
29:26, 29:50, 32:03, 36:15

http://dokubank.files.wordpress.com/2009/04/bl1024.jpg

https://dokubank3.files.wordpress.com/2014/06/ca20140309-2.jpg

http://dokubank30.files.wordpress.com/2014/03/ca-fok5.jpg

http://dokubank26.wordpress.com/12000-dagar/

http://dokubank26.wordpress.com/magi/kap26/

 http://dokubank26.wordpress.com/2012/10/31/vadugjort/

http://dokubank26.wordpress.com/2013/02/04/vem-vaktar/

.

5. SVENSKA KYRKAN

http://dokubank.files.wordpress.com/2008/10/kf20041007-2.jpg

röstfil1 20130613 position 12:13, 15:51,16:23

röstfil3 20140317 position 00:35, 00:57, 04:35, 06:15, 11:10, 16:55

röstfil4 20140319 position 01:24, 04:00, 08:31

http://dokubank30.wordpress.com/20140526-kyrkan/

http://dokubank26.wordpress.com/2013/02/27/dsl/

http://dokubank26.wordpress.com/magi/kap26/

http://dokubank26.wordpress.com/2012/12/28/fortifikation-forsta-delen/

http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkproppen/

http://dokubank26.files.wordpress.com/2012/12/jb-kfjuni2012-2.jpg

.

6. SÄKERHETSPOLISEN (SÄPO)

https://dokubank3.wordpress.com/2014/05/30/genomkorrupt/

http://dokubank30.wordpress.com/20140312-karaktarsmord/

http://dokubank30.wordpress.com/20140526-bakgrund/

https://dokubank3.wordpress.com/20140123-gps/

röstfil2 20140127 position 01:20

http://dokubank12.files.wordpress.com/2013/03/sapotesen1024x6400-skd.jpg

http://dokubank26.wordpress.com/2012/06/23/intro/

http://dokubank26.wordpress.com/magi/kap26/

https://dokubank3.wordpress.com/2014/01/12/vem-utreder/

http://docubank10.wordpress.com/ingemysteriet/

https://www.youtube.com/watch?v=GG99swqig78

keep7

http://dokubank26.wordpress.com/sapotesen-igen/

Annonser

Written by susaeg

9 juni, 2014 den 19:52